[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
Business Office DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป
เมนูหลัก
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลนักเรียน

  
ปีการศึกษา 2558  
 

จำนวนนักศุึกษาปี2558 จำนวน 11 คน
มีดังนี้
1. พนักงาน บริษัทบิกซีแฟรี่ขอนแก่นจำกัด จำนวน 10 คน (ชาย 3 คน หญิง 7 คน)
2. ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 1 คน (หญิง)